About / O nás

AzurArt is an international creative studio based in Prague.
 
We are artists and designers dedicated to creating a home or work environment that will be comfortable, inspirational and individual to you. 

Our aim is to create unique artwork especially for you across paintings, soft furnishings, ceramic wear, clothing and stationery.

From the smallest detail to the biggest impact, we can transform your surroundings to reflect your brand and free up your thinking.


AzurArt je mezinárodní kreativní studio se sídlem v Praze.  
 
 Jsme skupina umělců a designérů, odhodláni pracovat na vytvoření domácího nebo pracovního prostředí, které pro Vás bude pohodlné, inspirativní a individuální. 
 
Naším cílem je pomoc Vám vybrat design nebo vytvořit pro Vás umělecké logo, které lze následně kreativně použít v umělecké malbě, v papírových doplňcích, v dekorací bytového textilu anebo v keramice.
 
V nejmenších detailech nebo v největším rozsahu, můžeme změnit Vaše bytové nebo pracovní prostředí tak, aby ztvárnilo Váš styl a uvolnilo Vaši mysl.
 

Svetlana Condé
art manager, founder
Prague, CZ / Berlin, DE

Founder and manager. Available for all your questions and requirements. 

Experienced arts professional in the public and private sectors –

as a project director, manager and strategist. 

PhD in History of Art (Charlse University, Prague).

Zakladatel a manažer studia. K dispozici pro všechny Vaše dotazy a požadavky. 
Profesionální zkušenost ve veřejném a privátním sektorů – ředitel projektů, kurátor, manažer a stratég.
Kandidát věd v oboru dějiny umění ( Univerzita Karlova v Praze).

Nadia D. Manning
artist, founder 
Bristol, UK

Founder and main designer.

Graphic designer, painter and illustrator with experience in editorial, commercial and corporate design.

MA degrees in Fine Art and Media Graphic Arts (University of The West of England, Bristol).

Zakladatel a hlavní designér.

Grafická designérka, malířka a ilustrátorka se zkušenostmi v publikačním, komerčním a korporátním designu. 
Akademická malířka a magister v oboru mediálního a grafického designu (University of The West of England, Bristol).

Résumé / CV  are available on request / Životopisy rádi pošleme na požádání